Skriv ut

Angående ordning i lokalen.

De allra flesta medlemmar i föreningen bidrar lyckligtvis till att försöka hålla en god ordning och därmed medverkar till en bra trivsel.
Tyvärr räcker inte detta då några av våra medlemmar inte tycks respektera de regler som gäller vilket stundtals visar sig då ordningen är bedrövlig i lokalen.

Bl.a. släpps vikter i golvet och får ligga kvar där trots att ställningar för dessa finns.
Vikter sitter kvar på stänger och maskiner.
Dessa är såklart ingen förvaring och ska tömmas helt efter användandet.
Ingen ska behöva börja träningen med att plocka av vikter efter andra.
Vikter och annat material på golvet försvårar för våra lokalvårdare att hålla rent samt utgör en risk för att någon kan snubbla över dessa.

Alltså är detta en fråga om hälsa och säkerhet.
Samtliga medlemmar har i samband med betalning av medlemsavgift skrivit under medlemsregistreringen och därmed även accepterat de regler som gäller i föreningen.

Man kan därför vänta sig att dessa följs!
Om så inte är fallet kan detta anses som ett kontraktsbrott och kan i längden medföra till uppsägning av medlemskapet.
 Var vänlig läs igenom texten i nedan som är från medlemregistreringen.

Du som har svårt att leva upp till dessa både enkla och självklara regler - betänk att du skrivit under godkänt dessa. Därför förväntas det att du följer dem i fortsättningen.
 Till er andra, som utgör det stora flertalet, vill vi tacka för er insatts med att bidra till god ordning och trivsel.
 

Allmänna regler.

Varje medlem ansvarar för att utrustningen och lokaler hålles i gott skick och att det råder ordning och reda på gymmet

När man använt viktskivor på stänger eller till maskiner ska dessa plockas av och placeras i för detta avsedda ställ innan man lämnar utrustningen. Hantlar får inte släppas okontrollerat i golvet när man tränar med dem, och ska placeras på rätt plats i stället när man är klar. Den som upprepade gånger bryter mot detta blir utesluten ur föreningen.

Fel och brister skall rapporteras till ansvarig för utrustningen eller till styrelsen ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )

Föreligger risk för personskada skall utrustningen märkas för att uppmärksamma andra medlemmar.

Musik skall ej spelas på högre nivå än att samtliga i lokalen finner det drägligt. Skor för utomhusbruk får ej användas i träningslokal eller omklädningsrum. Gymmet är kamerabevakat för att förhindra skadegörelse och stölder.

 För att bli medlem i föreningen måste man ha fyllt 15 år

Regler för taggen.

Medlemskapet och därmed också taggen är personligt och får ej överlåtas till annan person. Medlem som släpper in obehöriga eller på annat sätt gör det möjligt för obehöriga att komma in på gymmet kommer genast att uteslutas ur föreningen och avstängas från all träning, d.v.s. taggen blir ogiltigt och tas bort från läsaren. Förnyat medlemskap ska beviljas styrelsen tidigast 2 år efter uteslutning. Alla medlemmar som ska besöka gymmet ska använda sin tagg och kod för, att komma in även om man kommer flera i sällskap. Var och en ska identifiera sig genom att visa tagg och ange kod. Person som visar upp sin tagg vid ytterdörren för att komma in på gymmet kan vara före detta medlem, att släppa in denne innebär att man släpper in en obehörig person vilket leder till uteslutning.

Regler för Dopning.

Samtliga medlemmar i Sölvesborgs Gym & Fitness Förenings lyder under Riksidrottsförbundets, Svenska Kroppskulturförbundets och Svenska Styrkelyftförbundets dopningstadgar (se anslag på gymmet).

Medlem i föreningen är förbjuden att överhuvudtaget hantera eller använda dopingklassade preparat utan läkares förskrivning.

Om sådan finns ska styrelsen snarast skriftligen underrättas härom.

Den som vistas i föreningens lokaler är skyldig att lämna dopingtest vid anmodan.

Brott mot dessa regler leder till uteslutning ur föreningen och avstängning från all träning i Sölvesborgs Gym & Fitness Förenings lokaler. Förnyat medlemskap ska beviljas av styrelsen dock tidigast 2 år efter uteslutning.

OBS: Föreningen återbetalar ej inbetalda avgifter till medlem som blivit utesluten.

Betalningsansvar.

När denna ansökan har undertecknats och medlemskap beviljats, är undertecknaren skyldig att betala angivet belopp inom 3 dagar från underteckknandedagen. Om detta inte skett skickas faktura och en administrationsavgift på 150 kr läggs på angivna beloppet. För att person under 18 år ska beviljas medlemskap fodras målsmans underskrift. .

Bankgiro nr: 5783-8211

 

Medlemsnr. Kod Medlemsavgift
1500
Tagg
100
Medlemsavgift+tagg
1600 

       

 

Jag har härmed tagit del i ovanstående villkor och regler och förbinder mig att följa dessa.

 

___________________________________
Datum 

 

___________________________________
Underskrift

 

___________________________________
Målsmans underskrift