Information till medlemmar

Från den 1/5 så höjer vi medlemsavgiften till 1800 kr per år. Och kostnaden för tagen är densamma 100kr. Detta för att vi ska kunna fortsätta att erbjuda er en förnyad utrustning.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Årsmöte 2021 den 28/3 kl 14.00. Plats: Digitalt via Teams. Deltagande skickas till Christian.Robertsson@sodra.com som inbjuder till årsmötet.

Varmt Välkomna! Styrelsen

Kortköp tisdagar mellan kl 18-20.00.

Klicka här för att ladda ned medlemsansökan