Information till medlemmar

Sommarkort 2021. Börjar säljas från V.21.
Följande priser: 3mån 700kr, 2mån 600kr och 1mån 500kr.
Välkomna.

Från den 1/5 så höjer vi medlemsavgiften till 1800 kr per år. Och kostnaden för tagen är densamma 100kr. Detta för att vi ska kunna fortsätta att erbjuda er en förnyad utrustning.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Årsmöte 2021 den 28/3 kl 14.00. Plats: Digitalt via Teams. Deltagande skickas till Christian.Robertsson@sodra.com som inbjuder till årsmötet.

Varmt Välkomna! Styrelsen

Kortköp tisdagar mellan kl 18-20.00.

Ladda ner vår medlemsansökan